Den 1. august 2019 bød vi velkommen til læge Ulla Bregendahl Nielsen.
Ulla er ved at uddanne sig til praktiserende læge og startede med at være et halvt år i Lægehuset og returnerer herefter 1 dag hver måned i det kommende år.

Mette & Sebastian er begge godkendte tutorlæger, dvs. at de på skift varetager undervisning og supervision af uddannelseslægerne i henhold til den plan, som er udarbejdet af Region Midtjylland mhp., at de unge læger får den bedste uddannelse til deres fremtidige virke, hvad enten det bliver i almen praksis eller i et andet speciale.

Uddannelseslægerne deltager i det kliniske arbejde under supervision af de faste læger. Det kan medføre, at de faste læger fra tid til anden kan blive bedt om at ‘se med’ hos uddannelseslægerne. Vi vil (på forhånd) venligst bede dig bære over med en sådan eventuel “forstyrrelse”.

Når du er tilmeldt som patient i lægehuset, er du i princippet tilmeldt alle læger, men du kan frit selv bestemme, hvem du vil behandles af. Der kan dog være længere ventetid, hvis du ønsker behandling af en bestemt læge.