FORNYELSE AF KØREKORT (MOTOR-ATTESTER):
500 kroner (inklusiv moms)

UARBEJDSDYGTIGHEDSERKLÆRING (sygemelding): 375 kroner (inklusiv moms)

FORSIKRINGS- OG PENSIONSATTESTER (priserne er eksklusiv moms)

ATTESTNUMMER ATTESTNAVN TIDSFORBRUG PRIS
FP 100 Helbredsattest 1 time 1.287,00
FP 140 Helbredsattest til gruppelivsforsikring (betales af patienten selv) 30 min. 632,00
FP 220 Blodtryk- og lipidattest 15 min. 500,00
FP 300 Begyndelsesattest 30 min. 700,00
FP 350 Statusattest til forsikring 30 min. 950,00
FP 360 Statusattest til forsikring (nakke & hals) 30 min. 950,00
FP 401 Lægeattest ved nedsat erhvervsevne 1 30 min. 1.000,00
FP 402 Lægeattest ved nedsat erhvervsevne 2 15 min. 821,00
FP 420-490 Diverse funktionsattester 30 min. 1000,00
FP 610 Forsikringserklæring – Lægens svar 780,00
FP 710 Sundhedsforsikringsattest 618,00
FP 910 Lægeattest ved afbestilling af rejse 521,00
HIV-antistof-attest 15 min. 700,00

Der skal gøres opmærksom på, at der findes en lang række andre privathonorarer for lægeerklæringer, attester og specielle undersøgelser, hvor priserne afhænger af attestens omfang, og fastsættes af den enkelte læge.

Alle regninger bedes betalt i skranken umiddelbart efter konsultationen.

Du kan betale kontant eller med Dankort i Lægehuset