Patientsikkerhedsstyrelsen har udarbejdet en tilsynsrapport for Lægehuset på baggrund af et sundhedsfagligt planlagt tilsyn foretaget i 2020.