Viola Noer Knudsen (f. 1959)

Viola Noer Knudsen (f. 1959)

Speciallæge i almen medicin

Læge fra Københavns Universitet 1987
Speciallæge i Almen Medicin 1999
Praktiserende læge 2000
Medlem af:
Den almindelige danske Lægeforening
Praktiserende Lægers Organisation
Dansk selskab for Almen Medicin​​

Anne-Birgitte Tougård (f. 1959)

Anne-Birgitte Tougård (f. 1959)

Speciallæge i almen medicin

Læge fra Århus Universitet 1986
Speciallæge i Almen Medicin 1997
Praktiserende læge 2000
Medlem af:
Den almindelige danske Lægeforening
Praktiserende Lægers Organisation
Dansk Selskab for Almen Medicin
Dansk Selskab for Muskuloskeletal Medicin
Dansk Medicinsk Selskab for Akupunktur

Mette Bøje Thorup

Speciallæge i almen medicin

Sebastian Lorenzo Lastrina

Speciallæge i almen medicin