Anne-Birgitte Tougård
Ferie: Ugerne 27, 28 & 32
Faste fridage:
Onsdag & torsdag samt fredage i lige uger og mandage i ulige uger

Viola Knudsen
Ferie: Ugerne 31, 32 & 33
Faste fridage:
Tirsdag & onsdag samt fredage i lige uger og mandage i ulige uger 

Jane Møller Laustsen
Ferie: Ugerne 26, 28, 29 & 30
Faste fridage: 
Lige uger: Mandag & torsdag
Ulige uger: Tirsdag & fredag

Anne Mette Nygaard Lind
Ferie: Ugerne 29, 30 & 31
Faste fridage:
Lige uger: Mandag & tirsdag
Ulige uger: Torsdag & fredag

Birgitte Struckmann
Ferie: Ugerne 26, 27, 32 & 33
Fast fridag: Fredag

Pernille Vendelev Sørensen
Ferie: Ugerne 28, 29 & 31
Fast fridag: Onsdag

Louise Stærk
Ferie: Ugerne 26, 27 & 28
Fast fridag: Onsdag

Linda Flæng Bertelsen
Ferie: Ugerne 29, 30 & 31
Fast fridag: Torsdag