Mette Bøje Thorup
Ferie: Ugerne 22, 30, 31 & 32
Fast fridag: Mandag

Sebastian Lorenzo Lastrina
Ferie: 27, 28 & 29

Kjeld Mohr
Ferie: Ugerne 26 & 27

Birgitte Struckmann
Ferie: Ugerne 24, 25 & 32
Fast fridag: Mandag i lige uger & fredag i ulige uger

Pia Brun
Ferie: Ugerne 29, 30 & 31
Fast fridag: Fredag i lige uger & onsdag i ulige uger

Louise Stærk
Ferie: Ugerne 27, 28 & 29
Fast fridag: Onsdag

Linda Flæng Bertelsen
Ferie: Ugerne 30 & 31