Anne-Birgitte Tougård
Ferie: 
Faste fridage: Onsdag, torsdag & fredag

Viola Knudsen
Ferie:
Faste fridage: Tirsdag, onsdag & fredag

Mette Bøje Thorup
Ferie:
Fast fridag: Mandag

Sebastian Lorenzo Lastrina
Ferie:
Fast fridag: Torsdag

Birgitte Struckmann
Ferie: 
Fast fridag: Fredag

Pernille Vendelev Sørensen
Ferie: Uge 50
Fast fridag: Onsdag

Pia Brun
Ferie:
Fast fridag:

Louise Stærk
Ferie: 
Fast fridag: Onsdag

Linda Flæng Bertelsen
Ferie: