Anne-Birgitte Tougård
Ferie: 
Faste fridage: Hver torsdag samt onsdag i lige uger og fredag i ulige uger

Viola Knudsen
Ferie: Uge 5
Faste fridage: Hver tirsdag samt onsdag i ulige uger og fredag i lige uger

Mette Bøje Thorup
Ferie:
Fast fridag: Mandag

Bjarne Nygaard
Ferie:
Fast fridag: Mandag & fredag

Birgitte Struckmann
Ferie: 
Fast fridag: Fredag

Pernille Vendelev Sørensen
Ferie: 
Fast fridag: Onsdag

Louise Stærk
Ferie: 
Fast fridag: Onsdag

Linda Flæng Bertelsen
Ferie: