Telefonen (sekretariatet) er åben for tidsbestilling, receptfornyelse, svar på prøver m.m. på alle hverdage
fra klokken 08.00 – 10.00 og igen fra klokken 10.30 – 12.00.
Telefonen besvares af praksispersonalet, som kan formidle kontakt til lægen, såfremt det skønnes nødvendigt.

TELEFONNUMMER: 86 65 24 44